Registratúrny poriadok pre MŠ Bradáčova, Registratúrny poriadok, 1.9.2019

Správa o hospodárení za rok 2018, Správa o hospodárení za rok 2018

Správa o hospodárení za školský rok 2017/2018, Správa o hospodárení za školský rok 2017_2018

Prevádzkový poriadok schválený Regionálnym úradom verejného zdravotníctva zo dňa 9.7.2018 : Prevádzkový poriadok

Správa o hospodárení za rok 2017, Správa, 1.3.2018

Školský poriadok pre rok 2018/2019: Školský poriadok

Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2016/2017, Správa

Registratúrny poriadok pre MŠ Bradáčova_1.7.2016

ORGANIZAČNÝ PORIADOK MATERSKEJ ŠKOLY