Celé znenie Školského poriadku pre školský rok 2022/2023: ŠKOLSKÝ PORIADOK k 1.9.2022, Sken_20220919

Dodatok č.1: Sken_20230116 (2)Sken_20230116 (3) Sken_20230116 (4)  Sken_20230116 (5) VZN-strava 2023 

Dodatok č. 2:  Dodatok 2 

Dodatok č.3: dodatok č.3

Dodatok č. 4: Dodatok č.4VZN_školné od 1.1.2024

Dodatok č. 5: Dodatok č. 5 ku ŠP

Dodatok č.6: Dodatok č 6