Výstava zvierat sa na námestí konala, a tak sa trieda lienočiek na ňu vybrala.

Mravčekovci a lesná pedagogika

Návšteva sokoliarov

Lienočky a Mravčekovia chcú zdravé zúbky mať, tety z Dental alarm nás ich naučia správne umývať.

Kto chce zdravé nôžky mať, na Javorinu musí s Lienočkami a Mravčekmi utekať

Lienočky a Mravčekovia na gazdovskom dvore slivky od kôstok čistili a i lekvár s tetami v kotli tam varili.