Hodnotiaca správa – Príjmy a výdaje RZ Vŕšok za rok 2022 si môžete pozrieť tu: