Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania, Stredná odborná škola pedagogická Modra, Zmluva, 1.4.2022

Zmluva o vykonaní práce, Bc. Branislav Kormaník, Zmluva Kormaník (1) Zmluva Kormaník (2), 25.3.2022

Zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania, Stredná odborná škola pedagogická Modra, Zmluva (1) Zmluva (2) Zmluva (3), 23.3.2022

Zmluva o združenej dodávke elektriny, ZSE, Dodatok o poskytnutí Ponuky E. Partner (1) Dodatok o poskytnutí Ponuky E. Partner Zmluva (2) Zmluva (3) Zmluva (4) Zmluva (5) Zmluva (6) Zmluva (7), 16.2.2022

Zmluva o spolupráci, Ferenčíková Anna, Zmluva, 18.1.2022

Zmluva o zabezpečení všeobecnej pohybovej prípravy, My powerKIDS, Zmluva My powerKIDS (2) Zmluva My powerKIDS (1), 17.1.2022

Kúpno- predajná zmluva, PAM fruit s.r.o., Zmluva, 3.1.2022

Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní služieb, ZŠ a MŠ Turá Lúka, Dodatok č. 5, 31.12.2021

Darovacia zmluva, Rodičovské združenie Bradáčik, Zmluva, 6.12.2021

Darovacia zmluva, Rodičovské združenie Vŕšok, Darovacia zmluva, 2.12.2021

Zmluva o spolupráci, Vladimír Caltík, Zmluva, 3.11.2021

Skupinové úrazové poistenie pre školy, Allianz, Zmluva, 4.10.2021

Zmluva o spolupráci a zabezpečeí odbornej praxe pre študentov pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Zmluva, 2.9.2021

Zmluva o zabezpečení výučby anglického jazyka, CVČ, Zmluva, 2.9.2021

Zmluva o zabezpečení výučby anglického jazyka, Mgr. Zuzana Cambelová, Zmluva, 2.9.2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o dodávkach čerstvého mäsa a mäsových výrobkov, Domáca mäsovýroba s.r.o., Dodatok č. 4, 31.8.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s., Príloha č. 1 k Dodatku, Dodatok V., Dodatok IV., Dodatok III., Dodatok II., Dodatok I. ,Dodatok, 31.8.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o správe hnuteľného a nehnuteľného majektu, Mesto Myjava, Dodatok č. 1, 20.8.2021

Rámcová kúpna zmluva na školský mliečny program, Tatranská mliekareň, Zmluva, 16.8.2021

Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve, Spojená škola, Dodatok č. 4, 30.6.2021

Darovacia zmluva, Občianske združenie „Veselé deti materskej školy“, Darovacia zmluva , 21.6.2021

Darovacia zmluva, Občianske združenie „Veselé deti materskej školy“, Darovacia zmluva, druhá strana Darovacia zmluva, prvá strana, 21.6.2021

Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd, Zmluva, 3.2.2021

Zmluva o spolupráci, Ing. Ingrid Vaňová, Zmluva, 4.1.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb IT Outsoucingu, Michal Mikláš- compIT, Dodatok č. 1 Mikláš, 31.12.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení bezpečnostno-technickej služby, vykonávaní poradenstva, výchovy a vzdelávania v oblasti všeobecnej ochrany práce, Igor Kubica, Dodatok č. 1, 31.12.2020

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb, ZŠ a MŠ Turá Lúka, Dodatok č. 4, 23.12.2020

Dodatok č. 004 k Zmluve o dodávke plynu, SPP, Dodatok č. 004, 30.11.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o odborných činnostiach pri zabezpečovaní pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov do prvej kategórie a druhej kategórie, Dodatok č. 1, 10.11.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo M8129, Otis Výťahy, spol. s.r.o., Dodatok č. 1, 28.10.2020

Zmluva o zapožičaní hnuteľného majetku, Sociálne služby Myjava, n.o., Zmluva, 26.10.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o správe hnuteľného a nehnuteľného majetku, mesto Myjava, Dodatok č. 1, 26.10.2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb za užívanie nebytových priestorov, Dodatok č. 2, 26.10.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu „Dajme spolu gól“ v platnom znení, Dodatok č. 1 Bradáčova Dodatok č. 1 Hoštáky Dodatok č. 1 SNP, 12.10.2020

Zmluva- skupinové úrazové poistenie pre školy, Allianz, VPP Allianz, Zmluva, Poistka k poistnej zmluve, 2.10.2020

Zmluva o výkone činnnosti športového odborník- trénera v rámci realizácie projektu „Dajme spolu gól 2020/2021“, Zmluva tréner 3 Zmluva tréner 2 Zmluva tréner 1, 1.10.2020

Zmluva č. 2020-ZO7836 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby, EuroTrading s.r.o., Zmluva, 22.9.2020

Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávkach čerstvého mäsa a mäsových výrobkov, Domáca mäsovýroba, Dodatok č. 3, 31.8.2020

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb, ZŠ a MŠ Turá Lúka, Dodatok č. 3, 31.8.2020

Dodatok č. 3 k Nájomnej zlmluve so Spojenou školou, Dodatok č. 3, 31.8.2020

Kúpna zmluva na mliečne výrobky pre deti, Milsy a.s., Zmluva, 31.8.2020

Zmluva o Balíkovom účte, Slovenská sporiteľňa, Zmluva 3 Zmluva 4 Zmluva 5 Zmluva 6 Zmluva 7, 25.8.2020

SpoZmluva o bežnom účte SPORObusiness- fondy, Slovenská sporiteľňa, Zmluva 2, 25.8.2020

Zmluva o Elektronickej službe Business 24, Slovenská sporiteľňa, ZmluvaPríloha, 25.8.2020

Darovacia zmluva, Čeligová Iveta, Darovacia zmluva, 1.8.2020

Dohoda o ukončení Zmluvy o zabezpečení mliečnych výrobkov, Organika, Dohoda, 21.7.2020

Zmluva o spolupráci, Renáta Melegová, Zmluva, 1.7.2020

Licenčná zmluva č. 30220054, Softip a.s., Zmluva, 23.6.2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služby, Mesto Myjava, Dodatok č. 2, 15.6.2020

Zmluva o spolupráci, Renáta Melegová, Zmluva, 15.6.2020

Zmluva o spolupráci, Ján Holič, Zmluva, 8.6.2020

Darovacia zmluva, Timotej našim deťom, Darovacia zmluva, 29.5.2020

Dohoda o skončení Dohody č. 20/10/054/6, Dohoda, 7.5.2020

Dohoda o skončení Dohody č. 19/10/054/26, Dohoda, 25.2.2020

Dohoda č. 20/10/054/6, UPSVaR, Dohoda, 13.2.2020

Darovacia zmluva č. 1, Darovacia zmluva, 3.2.2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služby Jana Potúčková TAXI MYJAVA, Dodatok č. 2, 31.1.2020

Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení, OTIS, Zmluva, 30.1.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve s spolupráci, Linda Krchňáková, Dodatok č. 1, 7.1.2020

Zmluva o spolupráci, Ing. Ingrid Vaňová, Zmluva, 2.1.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby zo dňa 15.8.2019, Dodatok č. 1, 20.12.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb uzatvorenej dňa 2.1.2018, Dodatok č. 2, 20.12.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby zo dňa 31.8.2015, Dodatok č. 1, 20.12.2019

Dodatok č. 003 k Zmluve o dodávke plynu, SPP, 21.11.2019

Zmluva o spolupráci, Linda Krchňáková, Zmluva, 20.11.2019

Zmluva o spolupráci- revízie bleskozvodov, Ján Holič, Zmluva, 21.10.2019

Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, UPSVaR, Dohoda, 15.10.2019

Poistná zmluva č. 150006435, Skupinové úrazové poistenie detí, Alliaz, Zmluva, 10.10.2019

Kúpno- predajná zmluva, Monika Hyžová, Zmluva, 3.10.2019

Kúpno – predajná zmluva, Fantázia dp. s.r.o., Zmluva, 3.10.2019

Zmluva o výkone činnosti športového odborník- trénera v rámci realizácie projektu „Dajme spolu gól 2019/20“, Zmluva tréner 1 Zmluva tréner 2 Zmluva tréner 3, 1.10.2019

Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu „Dajme spolu gól“ so Slovenským futbalových  zväzom, Zmluva EP Hoštáky, Zmluva EP SNP, Zmluva MŠ Bradáčova, 1.10.2019

Kúpno- predajná zmluva, Fantázia dp. s.r.o., Kúpno- predajná zmluva, 30.9.2019

Zmluva o vykonaní práce, Bc. Branislav Kormaník, Zmluva, 20.9.2019

Zmluva o zabezpečení krúžku Mažoretky, CVČ, 2.9.2019

Zmluva o zabezpečení výučby anglického jazyka, Mgr. Miroslava Klvačová, Zmluva, 2.9.2019

Zmluva o zabezpečení výučby anglického jazyka, CVČ, Zmluva CVČ, 2.9.2019

Zmluva o zabezpečení výučby anglického jazyka, Mgr. Zuzana Cambelová, Zmluva, 2.9.2019

Zmluva o zabezpečení všeobecnej pohybovej prípravy, FitKids, Zmluva o zabezpečení, 2.9.2019

Darovacia zmluva, Občianske združenie Veselé deti materskej školy, Zmluva, 2.9.2019

Rámcová kúpna zmluva Mabonex, Zmluva Mabonex, 31.8.2019

Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve zo dňa 1.2.2017, Dodatok č. 2, 30.8.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávkach čerstvého mäsa a mäsových výrobkov, Dodatok č. 2, 26.8.2019

Kúpno-predajná zmluva Obec Stará Myjava, Kúpno-predajná zmluva, 26.8.2019

Zmluva o spolupráci Bc. Michaela Dolovacká, Zmluva, 26.8.2019

Zmluva o spolupráci Terézia Mozoláková, Zmluva 1, 26.8.2019

Zmluva o poskytnutí služby TAXI Myjava, Zmluva, 15.8.2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko a.s., Dodatok k Zmluve, 7.8.2019

Darovacia zmluva č. 8, Darovacia zmluva, 1.8.2019

Zmluva o poskytovaní verejných  služieb Slovanet a.s., Zmluva, 18.7.2019

Darovacia zmluva s Štefan Klimek, Darovacia zmluva č. 7, 1.7.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb za užívanie nebytových priestorov, Dodatok č. 1 DSS, 28.6.2019

Darovacia zmluva s Zuzana Holičová, Darovacia zmluva č. 6, 31.5.2019

Darovacia zmluva s TESCO STORES SR, Darovacia zmluva č. 5, 31.5.2019

Darovacia zmluva s VEVAH, s.r.o., Darovacia zmluva č. 4, 30.5.2019

Zmluva o zachovávaní mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií, Folyma s.r.o., Zmluva o zachovávaní mlčanlivosti, 30.5.2019

Zmluva o zabezpečení bezpečnostno-technickej služby, vykonávaní poradenstva, výchovy a vzdelávania v oblasti všeobecnej ochrany práce, Kubica Igor, Zmluva, 30.5.2019

Zmluva o odborných činnostiach pri zabezpečovaní pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov do prvej kategórie alebo druhej kategórie, Folyma s.r.o., Zmluva Folyma, 30.5.2019

Dohoda o ukončení Rámcovej zmluvy o obchodnej spolupráci, Dohoda, 15.5.2019

Darovacia zmluva, Mário Smolík MS Elektro, Zmluva, 15.5.2019

Darovacia zmluva, Tatra banka, a.s. odštepný závod Raiffeisen banka, Darovacia zmluva, 6.5.2019

Zmluva o spolupráci v rámci projektu „Dajme spolu gól“, Zmluva o spolupráci, 1.4.2019

Zmluva o vykonaní práce Mgr. Zuzana Cambelová, Zmluva, 1.4.2019

Zmluva o zachovávaní mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií Mgr. Zuzana Cambelová, Zmluva o mlčanlivosti, 1.4.2019

Zmluva o poskytovaní služieb na čistenie a likvidácia olejov a tukov z lapača tukov, Zmluva, 1.4.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb Jana Potúčková Taxi Myjava, Dodatok č. 1, 29.3.2019

Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu „Dajme spolu gól 2018/19“, Zmluva 1, 25.3.2019

Zmluva o spolupráci, Ján Holič, Zmluva, 20.3.2019

Dohoda o vykonaní odbornej praxe študentov odborných škôl a organizácií, Dohoda 1, 13.3.2019

Darovacia zmluva COOP Jednota, Darovacia zmluva, 5.3.2019

Zmluva o zachovávaní mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií CPPPaP, Zmluva, 25.2.2019

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, Dohoda, 20.2.2019

Zmluva o spolupráci, Zmluva, 25.1.2019

Zmluva o zachovávaní mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií Mgr. Alena Hamalová, Zmluva, 9.1.2019

Zmluva o zachovávaní mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií Mgr. Alena Hamalová, Zmluva o zachovávaní mlčanlivosti, 1.1.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb, Dodatok č. 1, 1.1.2019

Darovacia zmluva Timotej našim deťom, Darovacia zmluva, 28.12.2018

Kúpno- predajná zmluva, Zmluva, 21.12.2018

Kúpno- predajná zmluva, Kúpno- predajná zmluva, 21.12.2018

Darovacia zmluva ZŠ Myjava, Darovacia zmluva, 21.12.2018

Zmluva o zachovávaní mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií, Zmluva o mlčanlivosti, 10.12.2018

Zmluva o spolupráci pri zabezpečenie odbornej prehliadky- elektro revízie, Zmluva, 10.12.2018

Dodatok č. 002 k Zmluve o dodávke plynu, Dodatok č. 002, 30.11.2018

Zmluva o poskytovaní služieb Jana Potúčková Taxi Myjava, Zmluva, 30.11.2018

Darovacia zmluva Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Darovacia zmluva, 26.11.2018

Darovacia zmluva, Darovacia zmluva, 19.11.2018

Zmluva o bezodplatnej spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe, Zmluva, 13.11.2018

Skupinové úrazové poistenie pre školy, Poistenie, 16.10.2018

Zmluva o spolupráci, Zmluva, 8.10.2018

Zmluva o zachovávaní mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií, Zmluva o zachovaní mlčanlivosti, 3.10.2018

Zmluva o zachovávaní mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií, Zmluva o zachovaní mlčanlivosti, 1.10.2018

Zmluva o zabezpečení všeobecnej pohybovej prípravy, Zmluva, 1.10.2018

Zmluva o zabezpečení „Pohybovej prípravy- futbal“, Zmluva, 1.10.2018

Zmluva o zabezpečení výučby anglického jazyka, Zmluva, 1.10.2018

Zmluva o bezodplatnej spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe, Zmluva, 01.10.2018

Zmluva o zabezpečení „Fonematického uvedomovania“, Zmluva 3, 1.10.2018

Zmluva o zachovaní mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií, Zmluva 4, 1.10.2018

Zmluva o bezodplatnej spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe, Zmluva, 26.9.2018

Zmluva o zabezpečení výučby anglického jazyka, Zmluva 2, 26.9.2018

Zmluva o bezodplatnej spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe, Zmluva, 25.9.2018

Zmluva o zachovávaní mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií, Zmluva o zachovaní mlčanlivosti, 24.9.2018

Zmluva o zabezpečení krúžku „Mažoretky“, Zmluva mažoretky, 24.9.2018

Zmluva o zabezpečení výučby anglického jazyka, Zmluva, 23.9.2018

Zmluva o zabezpečení športového krúžka, Zmluva 1, 23.9.2018

Zmluva o bezodplatnej spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe, Zmluva, 20.9.2018

Zmluva o zachovávaní mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií, Zmluva, 19.9.2018

Zmluva o vykonaní práce, Zmluva, 19.9.2018

Dohoda č. 18/10/054/44, Dohoda, 5.9.2018

Zmluva o zabezpečení „Zdravého úsmevu“, Zmluva, 3.9.2018

Zmluva o zachovávaní mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií, Zmluva, 3.9.2018

Dohoda č. 18/10/054/41,Dohoda, 23.8.2018

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve,Dodatok č. 1, 20.8.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávkach čerstvého mäsa a mäsových výrobkov, Dodatok č. 1, 20.8.2018

Zmluva o odbere použitého jedlého oleja, Zmluva, 2.8.2018

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby, úrazové poistenie, 28.6.2018

Dohoda č. 18/10/52A/37, Dohoda, 21.6.2018

Zmluva č. 2018-ZO7836 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, Zmluva, 25.5.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom, Zmluva, 28.5.2018

Zmluva o zachovávaní mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií, Mesto Myjava, Zmluva, 25.5.2018

Zmluva o zachovávaní mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií Michal Mikláš- compIT, Zmluva, 25.5.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom, Zmluva o spracúvaní osobných údajov, 24.5.2018

Zmluva o spolupráci a zabezpečení odbornej praxe pre študentov, Zmluva, 18.5.2018

Zmluva o zabezpečení odbornej praxe, Zmluva, 11.5.2018

Zmluva o poskytovaní služieb za užívanie nebytových priestorov, Zmluva, 2.5.2018

Dohoda č. 18/10/054/12 s UPSVaR- projekt Praxou k zamestnaniu, Dohoda, 20.4.2018

Zmluva o zachovávaní mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií, Zmluva o mlčanlivosti 1, 3.4.2018

Zmluva pri zabezpečovaní mzdovej agendy v rámci projektu, Zmluva o spolupráci, 3.4.2018

Zmluva o zachovávaní mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií, Zmluva o mlčanlivosti, 3.4.2018

Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní personálnej práce v rámci projektu, Zmluva, 3.4.2018

Zmluva s Profesionálny register s.r.o., Zmluva, 14.3.2018

Darovacia zmluva s TJ Spartak Myjava, Darovacia zmluva č. 2, 3.3.2018

Darovacia zmluva s TJ Spartak Myjava, Darovacia zmluva č. 1, 3.3.2018

Darovacia zmluva č. 3 s TESCO STORES SR, a.s., Darovacia zmluva č. 3, 15.2.2018

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 4/2017 zo dňa 19.7.2017, Dodatok č. 2, 19.2.2018

Zmluva o bežnom účte, Zmluva, 29.1.2018

Dodatok č. 2 z Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, DODATOK C 2-19012018135105, 29.1.2018

Dohoda o záujmovom krúžku, Dohoda, 8.1.2018

Zmluva o poskytovaní služieb, Zmluva, 2.1.2018

Zmluva o spolupráci, Zmluva o spolupráci, 2.1.2018

Darovacia zmluva Občianske združenie ,,Veselé deti materskej škôlky Hoštáky“, Darovacia zmluva, 22.12.2017

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, DODATOK 1 NFP-28092017153113, 6.10.2017

Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP17/12/014, Zmluva Komensky, s.r.o., 13.12.2017

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu č. 6300227508, 5.12.2017

Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok, Dohoda, 30.11.2017

Darovacia zmluva, COOP Jednota Senica, 21.11.2017

Zmluva o spolupráci, Zmluva, 6.10.2017

Zmluva o spolupráci, Zmluva, 1.10.2017

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb za užívanie nebytových priestorov, Dodatok č. 1, 31.8.2017

Zmluva o poskytovaní verejných služieb, Zmluva, 10.10.2017

Skupinové úrazové poistenie pre školy, Poistenie, 17.10.2017

Zmluva o spolupráci, Zmluva o spolupráci, 1.10.2017

Zmluva o dielo, Ventana s.r.o., Zmluva o dielo, 14.8.2017

Darovacia zmluva s Timotej našim deťom n.o., Darovacia zmluva, 28.9.2017

Dohoda, Organika s.r.o., Dohoda 26.9.2017

Zmluva Boni Fructi, s.r.o., Zmluva s Bonifructi, s.r.o.

Dohoda č. 27/2017/§54 o poskytnutí finančných príspevkov v rámci projektu ,,Praxou k zamestnaniu“, Dohoda

zmluva na poskytnutie služby- Externé riadenie, 26.7.2017

zmluva na výkon stavebného dozoru, 26.7.2017

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe: Dohoda, 24.7.2017

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 4/2017 zo dňa 19.7.2017, Dodatok č.1 , 4.8.2017

Zmluva o dielo 42017-19072017110741, 21.7.2017

zmluva o poskytnutí služby MYPRINT s.r.o., 17.7.2017

Darovacia zmluva Timotej

Zmluva Domáca mäsovýroba

Výzvy na zverejnenie:

A_Sprievodná správa_MS_Myjava, 4.7.2017

B_Suhrnna_TS_MS_Myjava, 4.7.2017

Zákazka s nízkou hodnotou – riadenie projektu, 4.7.2017

Zákazka s nízkou hodnotou – stavebný dozor, 4.7.2017

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku: zmluva – text

Dohoda UPSVaR Praxou k zamestnaniu: Dohoda

Zmluva Bonifructi: Zmluva Bonifructi

Zmluva o spolupráci: Zmluva o spolupráci

Zmluva o zabezpečení odbornej praxe : Zmluva o zabezp.odbornej praxe

Zmluva UnicreditBank: zmluva UniCredit Bank

Nájomná zmluva: nájomná zmlluva

Zmluva o spolupráci, Zmluva o spolupráci

Darovacia zmluva Timotej našim deťom, Darovacia zmluva, 20.12.2016

Zmluva o spolupráci, 19.12.2016: zmluva-o-spolupraci

Dohoda Absolventská prax, 12.12.2016: dohoda-bc-michaela-dolovacka

Darovacia zmluva COOP Jednota, 20.10.2016: darovacia-zmluva-coop-jednota

Darovacia zmluva Nadácia Wolkswagen 12.10.2016: darovacia-zmluva-volkswagen

Zmluva o spolupráci, 11.10.2016: zmluva-o-spolupraci-k-simova

Zmluva Allianz, 12.10.2016: zmluva-allianz

Zmluva Šimová, 11.10.2016:  zmluva-simova

Zmluva Caltík, 10.10.2016: zmluva-caltik

Zmluva Marková, 20.9.2016: zmluva-markova

Zmluva Kopasová, 8.8.2016: Zmluva o spolupráci č.3412016

Darovacia zmluva Timotej našim deťom, Darovacia zmluva 2, 26.7.2016

Zmluva Vaňová, 25.7.2016: Nikola Vaňová-zmluva o spolupr. Nikola Vaňová-zmluva o spolupr.0001

Zmluva Ondrisová, 25.7.2016: Mária Odrisová-zmluva o spolupr.

Zmluva Elikva Trade, 24.6.2016: Rámcová zmluva EliKva Trade

Zmluva Allianz, 8.6.2016: Poistná zmluva Allianz

Zmluvy o spolupráci, 31.5.2016: zmluva o spolupráci č. 224 zmluva o spolupráci č. 227 zmluva o spolupráci č. 230

Zmluva Boni Fructi, 20.5.2016: zmluva Boni Fructi

Zmluva Priesolová, 6.5.2016: zmluva o spolupráci 190_2016

Zmluva Obuchová, 29.4.2016: zmluva o spolupráci 189_2016

Zmluva Gabrižová, 1.4.2016: zmluva o spolupráci č.156

Zmluva Gabrižová, 1.3.2016: zmluva Gabrižová

Zmluva Podmajerský, 29.2.2016: zmluva Podmajerský

Zmluva Elpik Energo, 29.2.2016: zmluva ELPIK

Zmluva Ondrisová, 8.2.2016: zmluva Ondrisová

Zmluva Radiolan, 5.2.2016: Zmluva o pripojení Radiolan k zmluve Radiolan č.2160000513 K zmluve Radiolan

Zmluva o spolupráci, 5.2.2016: Zmluva o spolupráci Nováková

Zmluva Vaňová, 4.2.2016: zmluva Vanová

Mandátna zmluva na výkon činnosti spojených s procesom verejného obstarávania: Mandátna zmluva

Zmluva o poskytovaní služieb IT Outsourcingu, 1.1.2016: Zmluva CompIT

Zmluva o združenej dodávke elektriny, 30.12.2015: Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o spolupráci Nováková, 22.12.2015: Zmluva Nováková

Zmluva na poskytovanie služieb, 21.12.2015: Zmluva na poskytovanie služieb

Zmluva o poskytnutí služby na zabezpečenie verejného obstarávania, Zmluva, 20.12.2015

Zlmuva o správe hnuteľného a nehnuteľného majetku, 18.12.2015: Zmluva o správe majetku

OTIS, 14.12.2015: Zmluva na servis zdvíhacích zariadení

Zmluva o vedení integrovaného systému bežných účtov, 7.12.2015: Zmluva o vedení integrovaného systému

Zmluva o obchodnej spolupráci SAGOS, 4.12.2015: Zmluva SAGOS

Zmluva o dodávkach čerstvého mäsa a mäsových výrobkoch Asbit, 4.12.2015: Zmluva Asbit

Zmluva MABONEX SLOVAKIA s.r.o, 3.12.2015: Zmluva MABONEX

Zmluva o zabezpečení bezpečnostno – technickej služby, 1.12.2015 : Zmluva o zabezp. bezbečnostno technickej služby Zdravotný dohľad a kategorizácia

Zmluva o spolupráci Boni Fructi, 13.11.2015: Boni Fructi

Zamestnávateľská zmluva, 9.11.2015: Zamestnávateľská zmluva

Volkswagen Slovakia, 28.10.2015: Zmluva Nadácia Volkswagen

Dohoda o zmene právneho vzťahu založeného zmluvou o dodávke plynu, 26.10.2015: Dohoda o zmene právneho vzťahu

Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd, 22.10.2015: Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd

Zmluva o spolupráci, 22.10.2015: Zmluva o spolupráci

Zmluva o poskytovaní služieb za užívanie nebytových priestorov, 22.10.2015: Zmluva nebytové priestory

Zmluva o dodávke plynu, 19.10.2015: Zmluva o dodávke plynu

Zmluva o predaje a nákupe potravinových výrobkov, 15.10.2015:Zmluva o predaje a nákupe potravinových výrobkov

Zmluva o poskytovaní verejných služieb, 6.10.2015:

TELEKOM 911305309

TELEKOM 911311369

TELEKOM 911316978

TELEKOM 911331569

TELEKOM 911352280

TELEKOM 911912737

TELEKOM 911912753

TELEKOM 911914324

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov, 21.9.2015: INTA

Skupinové úrazové poistenie pre školy, 21.9.2015: Skupinové úrazové poistenie

Kúpna zmluva CBA, 18.9.2015: Kúpna zmluva CBA

Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva, 14.9.2015: Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva

Zmluva o bežnom účte – príjmový, 14.9.2015: Zmluva o bežnom účte – príjmový

Zmluva o bežnom účte – sociálny fond, 14.9.2015: Zmluva o bežnom účte – Sociálny fond

Zmluva o bežnom účte – predškoláci, prenes.komp, 14.9.2015: Zmluva o bežnom účte – predškoláci – prenes.komp

Zmluva o bežnom účte – potravinový, 14.9.2015 : Zmluva o bežnom účte – potravinový

Zmluva o bežnom účte – výdavky na orig.komp, 14.9.2015 :Zmluva o bežnom účte- Výdavky na orig.kompetencie

Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov č.2015019, 11.9.2015 : Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov

Zmluva o dodávke a odbere tepla, 11.9.2015 :Bytoý podnik MY

Zmluva o dodávke a odbere tepla Bradáčova

Zmluva o dodávke a odbere tepla Hoštáky

Zmluva o dodávke a odbere tepla SNP

Integrovaný balík ekonomických úloh . WINEBU, SL, 3361 , 8.9.2015: IVes, org. pre informatiku verejnej správy

Zmluva o poskytnutí služby, Zmluva, 1.9.2015