Zamestnanci MŠ môžu podať podnet zodpovednej osobe tu: Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Plán profesijného rozvoja 2020 – 2024: Profesijný rozvoj, plán 2020 – 2024