Pripravované akcie apríl, máj, jún 2019

 

Apríl 2019

 • Pohybová príprava

trieda: predškoláci AH a AD

čas: dopoludnia bez rodičov

termín: každý nepárny týždeň v stredu (počas celého školského roka)

bez finančnej účasti rodičov

               

 • Krúžok anglického jazyka

trieda: predškoláci AH a AD

čas: popoludní bez rodičov

termín: každý štvrtok

financované rodičmi

 

 • Gazdovský dvor Rudník

trieda: predškoláci AH a AD

čas: dopoludnia bez rodičov

termín: 10. 5. 2019 – sledovať oznamy na nástenke

vlak financovaný rodičmi

 

 • Hasičská stanica

trieda: predškoláci AH a AD

čas: dopoludnia bez rodičov

termín: 26. 4. 2019

bez finančnej účasti rodičov

 

Máj 2019

 • Divadlo O psíčkovi a mačičke

trieda: všetky triedy

čas: dopoludnia bez rodičov

termín: 14. 5. 2019

financované OZ ,,Veselé deti materskej škôlky Hoštáky“

 

 • Deň matiek

trieda, čas a termín

BD 15,00        15. 5. 2019

BH 15,15        15. 5. 2019    

AD 15,00        16. 5. 2019                

AH 15,15        16. 5. 2019

čas: popoludní s rodičmi

 

 • Lesná pedagogika

trieda: predškoláci AH a AD

čas: dopoludnia bez rodičov

termín: 21. 5. 2019

bez finančnej účasti rodičov

 

 • Indiánska noc v MŠ

trieda: predškoláci AH a AD

čas: odpoludnia až do rána bez rodičov

termín: 31. 5. 2019 – sledovať oznamy na nástenke

večera a raňajky financované rodičmi

 

 • Fotenie detí po triedach (portréty sa fotiť nebudú, iba spoločná fotka)

trieda: AH, AD, BH a BD

čas: dopoludnia bez rodičov

termín:  zatiaľ bez termínu, podľa počasia – sledovať oznamy na nástenke

financované rodičmi

 

 • Otvorená hodina anglického jazyka

trieda: predškoláci AH a AD

čas: popoludní s rodičmi

termín: zatiaľ bez termínu – sledovať oznamy na nástenke

 

Jún 2019

 • Výlet do Bojníc

trieda: predškoláci AH a AD

čas: dopoludnia s rodičmi

termín: 19. 6. 2019 – sledovať oznamy na nástenke

financované OZ ,,Veselé deti materskej škôlky Hoštáky“ a rodičmi – vstup na zámok a ZOO

                                                                                       

 • Slávnostné odovzdávanie osvedčení predškolákom

trieda: AH, AD, BH a BD

čas: dopoludnia bez rodičov

termín: 28. 6. 2019

financované OZ ,,Veselé deti materskej škôlky Hoštáky“

 

 • Opekačka, Deň otcov a rozlúčka predškolákov

trieda: predškoláci AH a AD

čas: popoludní s rodičmi

termín: zatiaľ bez termínu – sledovať oznamy na nástenke

financované OZ ,,Veselé deti materskej škôlky Hoštáky“