Milí rodičia a priatelia školy,

touto formou vyslovujeme poďakovanie za doterajšiu pomoc. Zároveň by sme sa chceli uchádzať o Vašu priazeň pri poskytnutí aj 2 % z Vašich daní na tieto účely. Žiadneho darcu to nestojí ani korunu navyše, pretože ide o financie, ktoré štát dostane od každého pracujúceho občana. Občan však môže rozhodnúť o poukázaní 2 % z týchto daní pre vybraný právny subjekt. Preto Vás chceme poprosiť o Vašu podporu v podobe poskytnutia 2 % z Vašich daní za rok 2023 v prospech Rodičovského združenia Vŕšok 🙂

Zamestnaný rodič/rodinný príslušník/rodinný priateľ – potrebuje:

  1. Zamestnanec požiada zamestnávateľa o „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov“.

 

  1. Zamestnanec vyplní tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“.

 

  1. Zamestnanec zanesie tlačivá  na daňový úrad alebo ich prinesie do do materskej školy.

 

„Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov“ nájdete tu: Vystaví Váš zamestnávateľ

„Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov“ nájdete tu: Vyhlásenie

 

ĎAKUJEME 🙂