Materská škola, Bradáčova 773/30, 907 01 Myjava je povinná ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o  verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) zverejňovať všetky zákazky podľa § 117 ZVO nad 5000€ bez DPH.