Adresa:

Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava

Bradáčova 773/30

907 01 Myjava

IČO: 42378508

DIČ: 2120102171

Tel.číslo:

034/621 20 10

www stránka:

http://www.msbradacova.eu

 

Riaditeľka materskej školy : Ľubica Kozárová

Konzultačné hodiny : streda od 12,oo do 16,oo hodiny
(každý párny týždeň v mesiaci , v nutných prípadoch okamžite )

Mail: lubica.kozarova@msbradacova.eu

 

Referentka účtovníctva: Ing. Lucie Hlavatovičová

 

Zástupkyňa riad.MŠ Bradáčova: Ľubica Mocková

Zástupkyňa elokov.pracovisko Hoštáky: Mgr. Jana Ševčíková

Zástupkyňa elokov.pracovisko SNP: Alžbeta Mockovčiaková

 

Vedúca školskej jedálne : Danka Valášková

 

Odhlasovanie obedov:

ŠJ Bradáčova 

0911 311 369

ŠJ Hoštáky 

0911 316 978

ŠJ SNP

034/6213891

 

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej rozpočtovej organizácii zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo