Názov: Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava

Adresa: Bradáčova 773/30, 907 01 Myjava

IČO: 42378508

DIČ: 2120102171

Tel.číslo: 034/621 20 10

www stránka: http://www.msbradacova.eu

 

Konzultačné hodiny : Na konzultáciach sa môže zákonný zástupca dieťaťa (rodič) dohodnúť osobne alebo telefonicky.

 

Riaditeľka materskej školy : Ľubica Kozárová, email: lubica.kozarova@msbradacova.eu

Zástupkyňa Materskej školy, Bradáčova 773/30, Myjava: Bc. Petra Štrbová

Zástupkyňa Elokovaného pracoviska, Hoštáky 671/12, Myjava:  Mgr. Jana Ševčíková

Zástupkyňa Elokovaného pracoviska, SNP 407/1, Myjava:    Jana Mizeráková

Finančná a mzdová účtovníčka, ekonómka: Ing. Lucie Hlavatovičová

Vedúca školskej jedálne : Danka Valášková

 

Odhlasovanie obedov:

ŠJ Bradáčova        0911 311 369

ŠJ Hoštáky             0911 316 978

ŠJ SNP                    034/6213891

 

Bankový účet pre úhradu školného v tvare IBAN: SK25 0900 0000 0051 7080 1348

Bankový účet pre úhradu stravného v tvare IBAN: SK03 0900 0000 0051 7080 1356

 

 

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej rozpočtovej organizácii zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo