DARUJTE 2% 

Milí rodičia,

minulý školský rok sa nám vďaka Vám  podarilo získať z Vašich darovaných 2% dane z príjmu nie zanedbateľnú čiastku 🙂

A preto Vás prosíme o pomoc i tento rok:

Upozornite Vašu účtovníčku, že chcete darovať 2% dane z príjmu, aby mala čas vypracovať Vám potrebné „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmu“

K potvrdeniu o „Zaplatení dane z príjmu“ priložíte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“, ktoré dostanete v škôlke (alebo si ho stiahnete zo stránky msbradacova.eu) a po vypísaní obe tlačivá odovzdáte na Daňovom úrade, alebo v MŠ a my ho odovzdáme za Vás.

V prípade, že tlačivá odnesiete na Daňový úrad sami, prosíme o kópiu, aby sme mali priebežný prehľad o darovaných financiách.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby: Vyhlásenie 2021

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov: Potvrdenie 2021

ĎAKUJEME ZA VŠETKY DETI 🙂