názov: Rodičovské združenie Bradáčik (oficiálna skratka názvu je RZ Bradáčik)

adresa: Bradáčova 773/30, 907 01 Myjava

IČO: 51 234 319

právna forma: občianske združenie

IBAN: SK15 0900 0000 0051 5142 0152

Rodičovské združenie Bradáčik je dobrovoľné a neziskové občianske združenie priaznivcov a zamestnancov MŠ, rodičov alebo iných zákonných zástupcov detí, ktoré navštevujú MŠ.

RZ Bradáčik vzniklo 24.11.2017 na základe Návrhu na registráciu Ministerstvu vnútra SR.

Cieľmi RZ Bradáčik sú spolupráca s vedením školy pri výchove a vzdelávaní detí a skvalitňovanie výchovno- vzdelávacieho procesu. Činnosti RZ Bradáčik sú:

– finančne pomáhať pri nákupe a získavaní nových učebných pomôcok, hračiek, literatúry a odborných kníh pre deti

– finančne a organizačne pomáhať pri skvalitnení a skrášľovaní priestorov materskej školy a prostredia pre deti- triedy, školský dvor

– finančne a organizačne pomáhať pri zabezpečení kultúrnych a športových aktivít pre deti

– poskytovať finančné prostriedky na úhradu cestovného pre deti na výlety a exkurzie

organizovať a realizovať výchovné a vzdelávacie podujatia pre deti a ich rodičov, prarodičov

 

RZ Bradáčik v roku 2020 obdŕžalo finančné prostriedky z 2 % vo výške 2 619,81 €, za ktoré v roku 2021 zakúpilo:

  • materiál na zhotovenie altánku vo výške 2 619,81 €

RZ Bradáčik v roku 2021 obdŕžalo finančné prostriedky z 2 % vo výške 5 638,49 €, za ktoré v roku 2022 zakúpilo:

  • koberec do triedy preškolákov v hodnote 353,84 €
  • tabule k projektu Zelené oči v hodnote 528 €
  • sukienky na vystúpenie v hodnote 200 €
  • návrh a realizácia nástenných malieb v hodnote 4 556,65 €

 

RZ Bradáčik v roku 2022 obdŕžalo finančné prostriedky z 2 % vo výške 1 915,03 €, za ktoré v roku 2023 zakúpilo:

  • košele a nohavice pre chlapcov v hodnote 345 €
  • výsadba kvetov v hodnote 949 €
  • výsadba kríkov v hodnote 457 €
  • nákup sadrových tekvíc, kvetináčov a drobného materiálu hodnote 164,03 €

 

Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí prispeli 2% zo svojich daní na RZ Bradáčik.