Hurá prázdniny 🙂

 

Prázdniny sa začínajú, deti k vode utekajú.

Niekto ide na hory, niekto leží pri mori.

Niekto k babke na dedinu, niekto skočí na zmrzlinu.

Niekto v lete športuje, na loďke si vesluje.

Niekto zas na kúpalisku, stavia hrady v pieskovisku.

Niekto chodí na chaty, niekto sadí agáty.

Niekto pozrie hrady, zámky, niekto zbiera nové známky. 

Poďme spolu na výlet, spoznávajme celý svet 🙂

 

 

Oznam pre rodičov

Prevádzka Materskej školy, Bradáčova 773/30, Myjava, ktorej súčasťou je EP, Hoštáky 671/12, Myjava a EP, SNP 407/1, Myjava, počas leta 2019:

1.7. – 31.7.2019 – otvorené EP, SNP 407/1, Myjava

1.8. – 28.8.2019– otvorené EP, Hoštáky 671/12, Myjava

Stravu i školné je rodič/zákonný zástupca dieťaťa  povinný uhradiť do 21.06.2019 za júl i august 2019.

Vyjadrenie zriaďovateľa k prevádzke MŠ počas letných prázdnin 2019 si môžte prečítať tu:Letná prevádzka MŠ 2019