ĎAKUJEME rodičom, ktorí si našli čas a prišli nám pomôcť s vysťahovaním našej škôlky 🙂 Sme radi, že sa medzi všetkými rodičmi našlo týchto 10 statočných 🙂

Ďakujeme pán Vavřín, pán Miča, pán Zeman, pán Gálik, pani Lorenčíková s partnerom, rodina Dugová, rodina Solničková 🙂 

IMG_20170703_170109 IMG_20170703_165205 IMG_20170703_165139

Oznam pre rodičov a priateľov materskej školy!

“Znižovanie energetickej náročnosti budov materskej školy”

Projekt:” Znižovanie energetickej náročnosti budov materskej školy,” ( 2 budovy MŠ, Bradáčova, Myjava a 3 Budovy EP, Hoštáky, Myjava), sa bude realizovať v mesiacoch júl a august 2017. 

 

 

Zabezpečenie letnej prevádzky v materských školách Mesta Myjava (nové info)

Mesto Myjava ako zriaďovateľ materských škôl v znení § 2 ods. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole po dohode s riaditeľkou MŠ stanovil prevádzku materských škôl počas letných prázdnin v nasledujúcich termínoch
– od 3. 7. 2017 do 21. 7. 2017 – EP. Hoštáky 671/12
– od 24. 7. 2017 do 11. 8. 2017 – EP Ul. SNP 407/1
– od 14. 8. 2017 do 31. 8. 2017 –  MŠ Bradáčova ul.

– Nakoľko nie je stanovené, kedy sa začne projekt realizovať, zriaďovateľ preto súhlasí s návrhom riaditeľky MŠ:

Počas celého leta 2017 bude prevádzka troch pracovísk zabezpečovaná v budove EP SNP 401/7, v Myjave. 

prevádzka Leto