Predškoláci vyhrali v súťaži HÝBSA SLOVENSKO!

4Hmb.hybsa_slider_png

Trieda predškolákov z Materskej školy Bradáčova sa spoločne s pani učiteľkami Silvinkou a Ingridkou zapojili do súťaže v spolupráci s TV Markíza a Billa, do projektu HÝBSA Slovensko. Zaslali video, ktoré dokumentuje ich pravidelné cvičenie na Fit loptách a toto video bolo v piatok 10. marca 2017 odvysielané v Teleráne.

Predškoláci vyhrali balíček športových potrieb a zdravých potravín v hodnote 100€. 

Kto vysielanie Telerána v piatok 10.3.2017 nestihol, si ho môže pozrieť v archíve /čas 7:52/, alebo tu :

http://hybsa.markiza.sk/vase-videa/1860086_silvia-harnosova

Darujte 2% z Vašich daní našej/Vašej materskej škole 🙂 

 

Aj tento rok si Vás dovoľujeme osloviť a poprosiť o „Poukázanie 2% z dane“ našej/Vašej materskej škole. Tak, ako po minulé roky aj tento rok budeme 2% poukazovať na neziskovú organizáciu „Timotej našim deťom“. Tlačivá Vám rozdajú pani učiteľky na triedach, no bude si ich možné stiahnuť aj na našej webovej stránke www.msbradacova.eu.

 Tlačivo na stiahnutie:  Vyhlásenie o poukázaní 2%

 

Po minulé roky sme 2% použili na vybavenie interiéru i exteriéru:

  • zariadili sme triedy nábytkom,

  • vymenili šatňové skrinky pre deti,

  • zakúpili šmykľavku, strunové hojdačky,

V roku 2017 budeme realizovať multifunkčné ihrisko na našom školskom dvore! 🙂

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapoja a prispejú svojimi „2%“

pizap.com14847405509231

 

Zápis do 1.ročníka ZŠ šk.rok 2017/2018

Mesto Myjava ako zriaďovateľ škôl mesta určilo miesto a čas zápisu detí do základných škôl mesta. Zápis do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční:

  • 20. a 21. apríla 2017 od 12.00 do 17.00 hod. v Základnej škole Viestova 1, Myjava

  • 20. a 21. apríla 2017 od 12.00 do 17.00 hod. v Základnej škole Štúrova 18, Myjava

  • 20. apríla 2017 od 12.00 do 17.00 hod. v ZŠ s MŠ Turá Lúka 131, Myjava.

 

Prijímanie detí do materských škôl

šk. rok 2017/2018

Mesto Myjava ako zriaďovateľ materských škôl mesta určilo po dohode s riaditeľkou Materskej školy Bradáčova i Elokovaných pracovísk Hoštáky, SNP miesto a čas prijímania detí do materských škôl:

Prijímanie detí do materských škôl na školský rok 2017/2018 sa uskutoční od 2. mája 2017 do 31. mája 2017 v čase od 8 do 16 hodiny.

Prihlášku i žiadosť o prijatie do MŠ je potrebné odovzdať na kmeňovej MŠ bradáčova 773/30 Myjava v kancelárii riaditeľky alebo referentky účtovníctva !jej EP Hoštáky, SNP:

Nová-prihláška-01.11.2016

Žiadosť-rodiča-prijatie-do-MŠ-od-1.11.2016-1