Od pondelka 14.6.2021 bude okres Myjava opäť v červenej farbe

Podľa aktuálnych informácií z Ministerstva zdravotníctva SR bude  v II. stupni varovania zastúpenom červenou farbou okres  Myjava.  Čo sa týka opatrení platných v červených okresoch, zmenou bude napríklad platnosť testov, ktorá sa predlžuje zo 7 na 14 dní. Rodičia/zákonní zástupcovia sa nemusia pri vstupe do budovy preukázať potvrdením o negatívnom výsledku testu.

Naďalej je povinné je nosenie FFP2, N95 alebo KN95 respirátorov v obchodoch, hromadnej doprave aj vo všetkých interiéroch. Potrebný je však negatívny test. Výnimku majú deti do 10 rokov. Podrobnosti o pravidlách fungovania v (nielen) červených okresoch nájdete napríklad na stránke https://korona.gov.sk/covid-automat-na-slovensku/

Rodič predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa, ak dieťa nie je v materskej škole 3 a viac dní (vrátane víkendu), v prípade ak nenavštevuje materskú školu viac ako 5 pracovných dní (z dôvodu choroby) predkladá potvrdenie od lekára.

 

Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa: Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Vyhlásenie zamestnanca o bezinfekčnosti: Vyhlásenie zamestnanca o bezinfekčnosti

Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti: Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti

COVID automat: COVID školský semafor

Rozhodnutie ministra školstva s účinnosťou od 17.5.2021: Rozhodnutie ministra školstva 13.5.2021

Manuál pre materské školy: Manuál MŠ 17.5.

Organizácia pre MŠ: Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách

Vyhláška UVZ z 13.5.2021: Vyhláška ÚVZ z 13.05.2021_206


Výberové konanie 

Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava, vypisuje výberové konania na voľné pracovné miesto- pomocný pracovník v prevádzke ŠJ 

Riaditeľka MŠ vypisuje výberové konania na 1 voľné pracovné miesto – pomocný pracovník v prevádzke Školskej jedálni v Materskej škole, Bradáčova 773/30, Myjava, ktorej súčasťou je Elokované pracovisko, SNP 407/1, Myjava.

Požadované predpoklady:

  • ukončené stredné odborné vzdelávanie (výučný list, maturitné vysvedčenie), alebo osvedčenie o odbornej spôsobilosti,

  • bezúhonnosť,

  • zdravotná spôsobilosť,

  • kladný prístup k deťom,

  • príjemné vystupovanie.

Zoznam požadovaných dokladov:

– žiadosť o prijatie do zamestnania s kontaktnými údajmi,
– kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
– profesijný životopis,
– motivačný list.

Hrubá mzda: 686,50 €

Žiadosť s požadovanými dokladmi možno poslať do 15.6.2021 poštou, alebo doručiť osobne na adresu školy, alebo zaslať e-mailom na adresu: dankavalaskova16@gmail.com.

Nástup do zamestnania od 2.9.2021.  


Prevádzka MŠ Bradáčova i jej EP Hoštáky , EP SNP 

počas letných prázdnin 2021

Mesto Myjava ako zriaďovateľ materských škôl mesta oznamuje prevádzku MŠ Bradáčova i jej EP Hoštáky, EP SNP počas letných prázdnin v nasledujúcich termínoch:

  •  Od 1.7.2021 do 23.7.2021 Elokované pracovisko Hoštáky 671/12, Myjava

  • Od 26.7.2021 do 13.8.2021 Elokované pracovisko SNP 407/1, Myjava

  • Od 16.8.2021 do 27.8.2021 Materská škola Bradáčova 773/30, Myjava

Príloha: Prevádzka počas leta