Letná prevádzka- júl a august 2020

Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava, ktorej súčasťou sú Elokované pracovisko, Hoštáky 671/12, Myjava a Elokované pracovisko, SNP 407/1, Myjava, so súhlasom zriaďovateľa Mesta Myjava, M. R. Štefánika 560/4, Myjava, budú otvorené počas letných prázdnin 2020 v nasledujúcich termínoch:

od 1.7.2020 do 17.7.2020 (13 dní) bude otvorené Elokované pracovisko, SNP 407/1, Myjava (Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava a Elokované pracovisko, Hoštáky 671/12, Myjava, budú zatvorené).

od 20.7.2020 do 7.8.2020 (15 dní) bude otvorené Elokované pracovisko, Hoštáky 671/12, Myjava (Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava a Elokované pracovisko, SNP 407/1, Myjava, budú zatvorené).

od 10.8.2020 do 28.8.2020 (15 dní) bude otvorená Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava (Elokované pracovisko, Hoštáky 671/12, Myjava a Elokované pracovisko, SNP 407/1, Myjava, budú zatvorené).

Súhlas zriaďovateľa si môžte pozrieť tu : Prevádzka MŠ

Organizáciu a podmienky do konca školského roka 2019/2020 (júl, august) si môžte pozrieť tu: Organizácia

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania Materskej školy, Bradáčova 773/30,
Myjava, ktorej súčasťou sú Elokované pracovisko, Hoštáky 671/12, Myjava a Elokované pracovisko, SNP 407/1, Myjava do konca školského roku 2019/2020.

V znení rozhodnutia Ministerstva školstva č. 2020/12836:1-A2110 s účinnosťou od 22. 6. 2020

  • Prevádzka je zabezpečená od 6,00 hodiny do 16,00 hodiny na všetkých troch zariadeniach v rozsahu 10 hodín.
  • Materská škola zverejnení oznam na každých vchodových dverách, za akých podmienok nemôže nastúpiť dieťa do materskej školy .
  • Dochádzku detí do materskej školy umožní len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.
  • Počet detí v jednej skupine (triede) bude v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. -Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Skupiny budú zmiešané.
  • Zákonný zástupca dieťaťa je povinný pri prvom nástupe do MŠ a jej EP a po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni predložiť vyplnenú prílohu č.2 (písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie)
  • Rozhodnutie ministra školstva s účinnosťou od 22.6.2020Rozhodnutie ministra 16.6.2020
  • Organizácia a podmienky prevádzky MŠ od 22.6.2020: Organizácia a podmienky vzdelávania v MS od22.6.
  • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania MŠ Bradáčova a jej EP SNP, Hoštáky od 22.6.2020: 1.Organizácia 22..06.2020
  • Príloha č. 2 Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťaPríloha 2

 

Príkazný list primátora:Príkaz č. 7docx

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia: 4738 Opatrenie_UVZSR_prevadzky_09.06.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia (rúška):4825 Opatrenie_UVZSR_ruska_09.06.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia (domáca izolácia): 4739 Opatrenie_UVZSR_domaca_izolacia_zrusenie_statnej_karateny_09.06.2020