Milí rodičia a detičky,

želáme Vám krásne prázdniny plné smiechu, radosti a veselých zážitkov.

Tešíme sa na Vás opäť v septembri.

 


Prevádzka Materskej školy, Bradáčova 773/30, Myjava, Elokovaného pracoviska, Hoštáky 671/12, Myjava a Elokovaného pracoviska, SNP 407/1, Myjava,

počas leta – júl, august 2022

Počas leta – júl, august 2022 bude prevádzka pre detí MŠ, Bradáčova 773/30, Myjava, Elokovaného pracoviska, Hoštáky 671/12, Myjava, Elokovaného pracoviska, SNP 407/1, Myjava a MŠ, Turá Lúka v nasledovných termínoch:

  • Od 01.07.2021 do 29.07.2022  (20 dní),  bude otvorená MŠ,  Bradáčova 773/30, Myjava

  • Od 01.08.2022 do 26.08.2022  (20 dní),  bude otvorené EP, Hoštáky 671/12, Myjava

 Školský rok 2022/2023 sa začína 05.09.2022 (pondelok), nástup detí do Materskej školy a jej Elokovaných pracovísk bude 05.09.2022.

 

Súhlas zriaďovateľa tu: LETO 2022