Nástup detí do MŠ a EP od 1. marca

Na základe dnešnej komunikácie s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne od 1. 3. 2021 v zmysle § 1 ods. 2 Vyhlášky č. 87 vydanej RÚVZ v Trenčíne a v spolupráci so zriaďovateľom Mestom Myjava, zostáva v meste Myjava naďalej  otvorená Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava , ktorej súčasťou sú Elokované pracovisko, Hoštáky 671/12, Myjava a Elokované pracovisko, SNP 407/1, Myjava, pre deti rodičov/zákonných zástupcov dieťaťa zamestnaných:

  • v oblasti kritickej infraštruktúry (polícia, zdravotníctvo, zamestnanci zariadení  sociálnej starostlivosti, hasičský záchranný zbor, vojsko),

  • zabezpečujúcim zachovania chodu hospodárstva a verejného života,

Túto skutočnosť potvrdia v priloženom tlačive Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu, ktoré odovzdajú v pondelok pri príchode do škôlky.

Deti,  ktorých rodičia/zákonný zástupcovia dieťaťa,  sú nezamestnaní, alebo sú na materskej dovolenke , Materskú školu a Elokované pracoviská nebudú navštevovať z dôvodu zníženia mobility  obyvateľstva. Do odvolania.

Situáciu v školách a triedach budeme neustále sledovať a monitorovať a pri zmene situácie okamžite prijmeme príslušné opatrenia.

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu nájdete tu: Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa

https://myjava.sk/mesto/aktuality/1908-od-1-marca-ostavaju-v-myjave-otvorene-ms-a-i-stupen-zs-v-obmedzenom-rezime


TESTOVANIE ZAMESTNANCOV A RODIČOV/ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV 

Testovanie sa uskutoční v piatok 26.2.2021 a v sobotu 27.2.2021.

 Podmienkou je test aspoň jedného z rodičov, ale nie je problém pretestovať každého, čo s deťmi žije v spoločnej domácnosti. Vstup do vnútorných priestorov je podmienený platným negatívnym certifikátom, výnimku majú osoby nad 65 rokov podľa aktuálnej vyhlášky ÚVZ č.47.

Výnimku majú len tí, čo COVID prekonali v posledných 3 mesiacoch.

Aktuálne hygienické nariadenia: Aktuálne platné hygienické opatrenia

Vyhlásenie o bezinfekčnosti rodiča: Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti rodiča

Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa: Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Unesenie vlády SR č.77 z 5.2.2021: Uznesenie vlády SR

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR z 5.2.2021: Vyhláška ÚVZ z 05.02.2021

COVID AUTOMATcovid_automat_2_2_2021

Rozdelenie okresov SR do stupňov pre COVID AUTOMAT od 1.3. do 7.3.2021 (vrátane)