Začiatok školského roka 2017/2018 pre deti EP, Hoštáky 671/12, Myjava:

Začiatok školského roka 2017/2018 sa pre deti Elokovaného pracoviska, Hoštáky 671/12, Myjava, začína 04.09.2017 – pondelok v pavilóne A . Prevádzka EP, Hoštáky je od 6,00 hodiny do 16,00.

Vstup do areálu Elokovaného pracoviska, Hoštáky 671/12, Myjava, bude možný iba od ulice Hoštáky, od rodinných domov.

Obmedzenia budú vyznačené, je potrebné ich rešpektovať a dodržiavať.

Za pochopenie ďakujeme.

 

Zabezpečenie septembrovej prevádzky školského roka 2017/2018 v Materskej škole, Bradáčova 773/30, Myjava, ktorej súčasťou je EP, Hoštáky 671/12, Myjava a EP, SNP 407/1, Myjava v pôsobnosti Mesta Myjava 

Mesto Myjava ako zriaďovateľ materskej  školy v znení § 2 ods. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole po dohode s riaditeľkou MŠ upravil prevádzku materskej školy od 4.septembra 2017 následovne:

EP, Hoštáky 671/12, Myjava- v prevádzke od 6:00 do 16:00

  EP, SNP 407/1, Myjava- v prevádzke od 6:00 do 16:00

MŠ, Bradáčova 773/30, Myjava- v septembri 2017 zatvorená (deti a zamestnanci budú využívať volné priestory EP, SNP 407/1, Myjava)

Súhlas zriaďovateľa- Súhlas zriaďovateľa, 16.8.2017

 

Dôležité telefónne čísla: 

MŠ, Bradáčova 773/30, Myjava- zástupkyňa Ľubica Mocková

Tel: 0911 914 324

EP, Hoštáky 671/12, Myjava- zástupkyňa Mgr. Jana Ševčíková

Tel: 0911 352 280

EP, SNP 407/1, Myjava- zástupkyňa Alžbeta Mockovčiaková

Tel: 0911 331 569

 

Odhlasovanie obedov:

ŠJ Bradáčova

0911 311 369

ŠJ Hoštáky

0911 316 978

ŠJ SNP

034/621 38 91

DOMESTOS PRE ŠKOLY 

Deti materskej školy Bradáčova 773/30, Myjava oznamujú občanom a rodičom, že naša materská škola sa zapojila opäť do súťaže ,,DOMESTOS PRE ŠKOLY „ kde je možnou výhrou 7 500 Eur na rekonštrukciu sociálnych zariadení materskej školy a poskytnutie výrobkov na čistiace potreby.

Súťaž prebieha už od 5.6.2017-31.12.2017.

Súčasťou projektu ,,Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ“ v Myjave nie je rekonštrukcia sociálnych zariadení a preto prosíme všetkých občanov, aby sa zapojili do súťaže, zakúpili si výrobky Domestos a účtenky nechali  na mestskom úrade pri informáciách (modrá plechová skrinka) alebo v určenej skrinke v drogériách.

Účtenky môžu obsahovať aj bežný nákup, výrobky Domestos sa nemusia kupovať zvlášť.

Účtenky z nákupu výrobku Domestos ( 1 produkt Domestos= 5 bodov)

Ďakujeme, že sa zapojíte.

DOMESTOS