TESTOVANIE ZAMESTNANCOV A RODIČOV/ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV 

Testovanie sa uskutoční v piatok 19.2.2021 a v sobotu 20.2.2021.

 Podmienkou je test aspoň jedného z rodičov, ale nie je problém pretestovať každého, čo s deťmi žije v spoločnej domácnosti. Vstup do vnútorných priestorov je podmienený platným negatívnym certifikátom, výnimku majú osoby nad 65 rokov podľa aktuálnej vyhlášky ÚVZ č.47.

Výnimku majú len tí, čo COVID prekonali v posledných 3 mesiacoch.

Miestne odberné miesta, kde sa majú možnosť otestovať všetci zamestnanci a rodičia/zákonní zástupcovia dieťaťa:

Piatok: 19.02.2021: Dom kultúry S. Dudíka, Myjava, , Stredná priemyselná škola, Myjava od 15,00 hod do 20,00 hod a Štadión Spartak Myjava od 10,00 hod do 20,00 hod.

Sobota 20.02.2021: Dom kultúry S. Dudíka, Myjava,  Štadión Spartak Myjava, Stredná priemyselná škola, Myjava, Centrum voľného času, Myjava všetky od 8,00 hod do 13,00 hod.

Testovanie bude zabezpečené i na pracovisku Nemocnice s poliklinikou Myjava piatok i sobotu od 08,00 do 16,30 hod. Tu je možné rezervovať si presný čas na stránke https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php.

Možno sa otestovať aj na iných miestach, t.j. MOM mimo mestom vyhradených na účel nástupu do MŠ a EP, ale v tomto prípade v pondelok 22.2.2021 pri nástupe sa treba preukázať pri vstupe do budovy MŠ a EP  platným negatívnym certifikátom.

Tí rodičia, ktorí absolvujú test na ktoromkoľvek mieste v meste Myjava v piatok či sobotu, nemusia v pondelok pred nástupom do Materskej školy  a Elokovaných pracovísk predkladať nič. Stačí, keď pri registrácii na testovacom mieste upozorníte personál na skutočnosť, že Vaše dieťa je dieťaťom,  niektorého školského zariadenia v Myjave. Materská škola a Elokované pracoviská túto informáciu budú mať od zriaďovateľa a nebudú  Vás ďalej ničím zaťažovať.

Aspoň jeden rodič/zákonný zástupca dieťaťa = platný negatívny certifikát! Odporúčame aby sa dali otestovať obaja zákonný zástupcovia, rodinný príslušníci, známi, ktorí vodia deti do MŠ.

 

Aktuálne hygienické nariadenia: Aktuálne platné hygienické opatrenia

Vyhlásenie o bezinfekčnosti rodiča: Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti rodiča

Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa: Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Unesenie vlády SR č.77 z 5.2.2021: Uznesenie vlády SR

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR z 5.2.2021: Vyhláška ÚVZ z 05.02.2021