HLASOVANIE

HLASUJTE ZA NÁŠ PROJEKT „ZÁHRADKA ZVEDAVEJ LIENKY“ na www.gestopremesto.sk/hlasovanie/senica, do 31.3.2019 a VYBUDUJME V NAŠEJ Materskej škole, Bradáčova 773/30, Myjava, OVOCNÉ KRÍKY, STROMČEKY, ZELENINOVÝ ZÁHON PRE DETI.
GRANT VO VÝŠKE 1 000 €.

ĎAKUJEME

 

 

 

 

 

 

Postup hlasovania nájdete tu: POSTUP

Informácie o projekte tu: PROJEKT

 

Stravné pre predškoláka – povinnosti rodiča /zákonného zástupcu dieťaťa/:

Štátna dotácia na stravné je podmienená prítomnosťou dieťaťa v MŠ.

 

Rodič je povinný:

Odhlásiť dieťa zo stravy najneskôr do 7,30 hodiny ak nie je v MŠ.

Vodiť dieťa do MŠ najneskôr do 8,00 hodiny: /neskorší príchod je potrebné oznámiť deň vopred, alebo telefonicky v ten deň do 7,30 hodiny/.

Ak dieťa nebude prítomné v MŠ a nebude odhlásene zo stravy, rodič je povinný uhradiť stravné v sume 1,29 € = 1 obed.

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa materskej školy v platnosti od 01.01.2019 (podľa § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010  Z. z.  o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR)

Dotácia na stravu sa poskytuje deťom, ktoré k 31.08.2018 dovŕšili 5 rokov.

Nárok na dotáciu má len to dieťa, ktoré  sa v daný deň zúčastnilo  výchovno – vzdelávacej činnosti v materskej škole.

Dieťa, ktoré nebude prítomné v materskej škole a rodič ho neodhlási zo stravy, nemá nárok na túto dotáciu a obed si uhradí v sume 1,29€ = 1 obed.

Dotácia sa vzťahuje na suroviny sumou 1,20€.

Réžiu v sume 0,10€ = 1 obed,  je rodič povinný doplatiť do 15.marca 2019.

Nevyčerpaná réžia bude rodičovi vrátená na konci školského roka = júl – september 2019 spolu s preplatkami za obdobie od 01.09.2018 do 31.12.2018.

 

 

Darujte 2% z Vašich daní našej/Vašej škôlke 🙂

Tak ako každý rok, aj tento môžte prispieť 2% z Vašich daní našej škôlke. Stačí jednoducho oznámiť Vašej účtovníčke, že chcete darovať 2%, vypísať tlačivo Vyhlásenie o poukázaní dane a spoločne s Potvrdením o zaplatení dane z príjmov priniesť k nám do škôlky. Ak Vám to „náhodou nevyjde“, určite máte rodinu, kamarátov…ktorí radi prispejú na dobrú vec:)

Tlačivo si môžte vyzdvihnúť v triedach, alebo priamo stiahnuť na našej stránke.

Tlačivo na 2% si môžte stiahnuť tu: 

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Vyhlasenie-o-poukazani-dane- RZ 2% pre Bradáčik na rok 2019

Pozrite, čo sme vďaka 2% vybudovali:

  • zariadenie nábytku do všetkých tried

  • zariadenie šatní vo všetkých triedach

  • kvalitné prvky detského ihriska na našom školskom dvore…