Oznam pre rodičov detí predškolského veku

Testy školskej zrelosti pre predškolákov (depistáž) pod odborným vedením zamestnancov CPPPaP Myjava, sa uskutočnia v následujúcich termínoch:

  • MŠ, Bradáčova                    25.2.2019 o 9:00 hodín

  • EP, Hoštáky                         26.2.2019 o 9:00 hodín

  • EP, SNP                                28.2.2019 o 9:00 hodín

Od 14:30 hodín budú na jednotlivých pracoviskách, t.j. 25.2.2019 na MŠ, Bradáčova, 26.2.2019 na EP, Hoštáky, 28.2.2019 na EP, SNP, konzultácie pre rodičov testovaných detí so zamestnancami CPPPaP Myjava. Učiteľky na triedach predškolákov budú od rodičov žiadať súhlas rodiča a rodné číslo dieťaťa (zákon č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

 

 

Darujte 2% z Vašich daní našej/Vašej škôlke 🙂

Tak ako každý rok, aj tento môžte prispieť 2% z Vašich daní našej škôlke. Stačí jednoducho oznámiť Vašej účtovníčke, že chcete darovať 2%, vypísať tlačivo Vyhlásenie o poukázaní dane a spoločne s Potvrdením o zaplatení dane z príjmov priniesť k nám do škôlky. Ak Vám to „náhodou nevyjde“, určite máte rodinu, kamarátov…ktorí radi prispejú na dobrú vec:)

Tlačivo si môžte vyzdvihnúť v triedach, alebo priamo stiahnuť na našej stránke.

Tlačivo na 2% si môžte stiahnuť tu: 

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Vyhlasenie-o-poukazani-dane- RZ 2% pre Bradáčik na rok 2019

Pozrite, čo sme vďaka 2% vybudovali:

  • zariadenie nábytku do všetkých tried

  • zariadenie šatní vo všetkých triedach

  • kvalitné prvky detského ihriska na našom školskom dvore…

 

Karneval v našej skôlke…

Pozývame všetky deti, karneval do škôlky letí.

Chystajte si masky, nikto tu nezaspí 🙂

Kedy? 19.februára 2019 o 9.30hod. v našej škôlke:)