Prišiel k nám Mikuláš s čertíkom 🙂

 

 

Adventné nedele 

Počas víkendov sa prvou adventnou nedeľou, presne 1. decembra, začne obdobie prípravy vianočné sviatky – Advent. V Myjave je okrem iného zvykom sa v tomto čase schádzať na námestí pred mestským úradom a spoločne zapaľovať sviece na veľkom adventnom venci umiestnenom na fontáne. Nebude to inak ani tento rok a tú prvú sviecu zapálime v nedeľu 1. decembra 2019 o 16.00 h. V krátkom sprievodnom programe sa predstavia deti z Elokovaného pracoviska MŠ na Ul. SNP.

Aj v ďalšie adventné nedele, 8., 15. a 22. decembra, sa môžeme pri venci spoločne stretnúť vždy o 16.00 h. Chvíle na námestí nám budú spríjemňovať v druhú adventnú nedeľu  8.12.2019 o 16.00.hood deti z Elokovaného pracoviska MŠ na Hoštákoch, v tretiu adventnú nedeľu 15.12.2019 o 16.00 hod sa predstavia deti z MŠ na Bradáčovej ulici a napokon v štvrtú vystúpi spojený spevokol z evanjelickej a katolíckej myjavskej farnosti. Srdečne vás vždy v nedeľu na námestie pozývame! Aj týmto spôsobom si totiž môžeme spríjemniť predvianočný čas, na chvíľku spomaliť a podporiť svojim potleskom vystupujúcich škôlkárov a spevákov.

Oznam pre rodičov

Prevádzka MŠ a EP počas Vianoc 2019/2020 bude tak, ako je uvedené v prílohe:Prerušenie prevádzky MŠ

 

 

 

 

Prechod bránou okolo hospodárskeho pavilónu MŠ, Bradáčova 773/30, Myjava, cestou pomedzi garáže, je z bezpečnostných dôvodov v rámci realizácie stavebných prác projektu „ Rozširovanie kapacity MŠ od 02.09.2019 až do odvolania  ZAKÁZANÝ !

Vchod do MŠ je počas projektu malou bránou okolo pavilónu B i k pavilónu A

Ďakujeme za pochopenie.