Darujte 2% z Vašich daní

Rodičovskému združeniu Bradáčik

Milí rodičia, nastal čas kedy máte možnosť darovať 2% dane z príjmu našej škôlke, preto treba upozorniť Vaše účtovníčky, že chcete byť darcami 2%, aby Vám stihli vystaviť potrebné tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

. V škôlke dostanete tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane fyzickej osoby (môžte si ho stiahnúť tu), ktoré vypísané priložíte k tlačivu Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (ktoré Vám vystaví účtovníčka) a odovzdáte na Daňovom úrade, prípadne učiteľkám na triedach v MŠ.

V roku 2019 sme z 2% obdržali: 3 803,77€

Tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (pre rodiča zamestnanca): Vyhlásenie

Tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (mala by vystaviť účtovníčka):Potvrdenie

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov PO (ak daruje peniaze firma)

Právna forma: Občianske združenie

Názov: Rodičovské združenie Bradáčik

Sídlo: Bradáčova 773/30, 907 01 Myjava

IČO: 51234319

Ako sme doposiaľ „gazdovali“ s darovanými 2%:

  • vybavili sme triedy novým nábytkom,

  • vybavili sme šatne novými skrinkami,

  • upravil sa školský dvor a vybavil lezeckou stenou, vláčikom, multifunkčnou zostavou…ĎAKUJEME 🙂

 

Oznam pre rodičov (zákonných zástupcov)

Počas jarných prázdnin:

Pondelok:    24.02.2020,

Utorok:         25.02.2020,

Streda:         26.02.2020,

Štvrtok:        27.02.2020

Piatok:          28.02.2020

bude pre prihlásené deti z MŠ, Bradáčova 773/30, Myjava, a EP, Hoštáky 671/12, Myjava

otvorené EP, SNP 407/1 Myjava.

Vyjadrenie zriaďovateľa k prevádzke mš počas jarných prázdnin 2020:  Prevádzka

 

 

Prechod bránou okolo hospodárskeho pavilónu MŠ, Bradáčova 773/30, Myjava, cestou pomedzi garáže, je z bezpečnostných dôvodov v rámci realizácie stavebných prác projektu „ Rozširovanie kapacity MŠ od 02.09.2019 až do odvolania  ZAKÁZANÝ !

Vchod do MŠ je počas projektu malou bránou okolo pavilónu B i k pavilónu A

Ďakujeme za pochopenie.