ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Mesto Myjava, ako zriaďovateľ Materskej školy, Bradáčova 773/30, Myjava, ktorej súčasťou sú Elokované pracovisko, Hoštáky 671/12, Myjava a Elokované pracovisko, SNP 407/1, Myjava, v spolupráci s vedením Materskej školy, v zmysle
Zákona č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 59,
oznamuje zákonným zástupcom dieťaťa/ rodičom, že zápis do Materskej školy, Bradáčova 773/30, Myjava, pre školský rok 2023/2024, sa uskutoční

od 02. 05. 2023 do 05. 05. 2023.

Rodičia môžu podať žiadosť a prihlášku nasledovnými spôsobmi:

1. osobne (Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava – pavilón B riaditeľňa, od 10,00 do 16,00 hod, každý deň od 02.05.2023 do 05.05.2023),

2.  e-mailom, odoslaním naskenovaného tlačiva,

3.  elektronicky do elektronickej schránky Materskej školy, Bradáčova 773/30, Myjava.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do Materskej školy a jej Elokovaných pracovísk v Myjave, budú zákonným zástupcom dieťaťa/rodičom ,

vydané do 30. 06. 2023.

Zároveň podľa § 28a ods. 1 školského zákona, žiadame zákonných zástupcov dieťaťa/rodičov s trvalým pobytom v meste Myjava, ktoré do 31. 8. 2023 (vrátane) dovŕšia vek 5 rokov a doteraz nenavštevovali MŠ, aby si vyzdvihli žiadosti a
prihlášky do povinného predprimárneho vzdelávania pre svoje dieťa.

Podmienky prijímania do Materskej školy

Prihláška do MŠ 2023

Oznámenie od zriaďovateľa

 

 


Darujte, prosím, našej MŠ 2% z dane!

 

162 Childs Drawing Storm Stock Photos, Pictures & Royalty-Free Images - iStock

 

Aj malá kvapka podporí rozvoj našich aktivít v prospech vašich detí. 

Viac informácii nájdete v záložkách na jednotlivých pracoviskách MŠ. 

ĎAKUJEME!

 

 


„ZELENÁ OTVORENÝM ŠKOLÁM v školskom roku 2022/2023“

Rozhodnutie_ministra_(1._9._2022)

Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_8-2022

Zelena_otvorenym_skolam