Oznam pre rodičov

Prevádzka MŠ, Bradáčova 773/30, Myjava, ktorej súčasťou je EP, Hoštáky 671/12, Myjava a EP, SNP 407/1, Myjava, počas vianočných prázdnin 2018:

MŠ, Bradáčova 773/30, Myjava, EP, Hoštáky 671/12, Myjava a EP, SNP 407/1, Myjava, budú v čase od 24.12.2018 do 1.1.2019 zatvorené.

Od 2.1.2019 do 4.1.2019 bude otvorená MŠ, Bradáčova 773/30, Myjava pre prihlásené deti z EP SNP, EP Hoštáky a z MŠ, Bradáčova.

Od 7.1.2019 budú otvorené všetky tri zariadenia.

Vyjadrenie od zriaďovateľa si môžte prečítať tu: Prerušenie prevádzky mš

Prišiel k nám Mikuláš so svojimi pomocníkmi 🙂

 

 

Zapaľovanie adventných sviec na námestí

Počas nadchádzajúceho decembrového víkendu sa prvou adventnou nedeľou začne obdobie prípravy na najkrajšie sviatky roka – Vianoce. V Myjave je okrem iného zvykom sa počas adventu schádzať na námestí pred mestským úradom a spoločne zapaľovať sviece na veľkom adventnom venci umiestnenom na fontáne. Nebude to inak ani tento rok a tú prvú sviecu zapálime v nedeľu 2. decembra 2018 o 16.00 h. V krátkom sprievodnom programe sa predstavia deti z elokovaného pracoviska MŠ na Hoštákoch.

Aj v ďalšie adventné nedele, 9., 16. a 23. decembra, sa môžeme pri venci spoločne stretnúť vždy o 16.00 h. Chvíle na námestí nám budú spríjemňovať v druhú adventnú nedeľu deti z elokovaného pracoviska MŠ na Ulici SNP, v tretiu sa predstavia deti z MŠ na Bradáčovej ulici a napokon v štvrtú vystúpia deti zo ZŠ s MŠ Turá Lúka.

Srdečne vás vždy v nedeľu na námestie pozývame! Aj týmto spôsobom si totiž môžeme spríjemniť predvianočný čas, na chvíľku spomaliť a podporiť svojim potleskom vystupujúcich škôlkárov.

      

Oznam pre rodičov

Od 26.11.2018 sa začína realizovať projekt „Rozširovanie kapacity MŠ“- hospodársky pavilón EP, Hoštáky 671/12, Myjava. Rodič (zákonný zástupca dieťaťa) je povinný počas realizácie projektu priviesť dieťa na EP, Hoštáky 671/12, Myjava, do 8:00 hodiny. Ak rodič (zákonný zástupca dieťaťa) do tohto času neprivedie svoje dieťa na EP, Hoštáky 671/12, Myjava, bude automaticky v daný deň odhlásené.