Oznam pre rodičov

Prevádzka Materskej školy, Bradáčova 773/30, Myjava, ktorej súčasťou je EP, Hoštáky 671/12, Myjava a EP, SNP 407/1, Myjava, počas leta 2019:

1.7. – 31.7.2019 – otvorené EP, SNP 407/1, Myjava

1.8. – 28.8.2019– otvorené EP, Hoštáky 671/12, Myjava

Stravu i školné je rodič/zákonný zástupca dieťaťa  povinný uhradiť do 21.06.2019 za júl i august 2019.

Vyjadrenie zriaďovateľa k prevádzke MŠ počas letných prázdnin 2019 si môžte prečítať tu:Letná prevádzka MŠ 2019

Deň detí v EP SNP 🙂

 

Deň detí v MŠ Bradáčova 🙂

Indiánska noc v EP Hoštáky 🙂