Deň detí a Deň otcov v našej škôlke 🙂

Milé deti, milí rodičia, srdečne Vás všetkých pozývame na súťažno – zábavné popoludnie na dvore našej škôlky, ktoré sa uskutoční v piatok 31.mája 2019.

Program:

  • začiatok 14.30.hod: súťaže rodič – dieťa

  • 15:15 – 15.45 hod: občerstvenie (môžete si priniesť deky na piknik)

  • 15.45 hod : diskotéka a pohybové hry s DJ Jankom Juhászom

  • 17.00…. predpokladaný záver 🙂

 

V prípade nepriaznivého počasia sa zábavné popoludnie uskutoční v priestoroch telocvične v ZŠ Štúrova. Prosíme rodičov i deti, aby si priniesli prezuvky (športovú obuv).V prípade programu v telocvični si každý rodič vyzdvihne do 15.00 dieťa v MŠ.

Tešíme sa na Vás 🙂

 

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým rodičom EP, SNP 407/1, Myjava, za ústretovosť pri realizácii úprav vnútorných priestorov tretieho pavilónu.

Vedenie Materskej školy

Prijímanie detí do materských škôl na školský rok 2019/2020

Prijímanie detí do materských škôl na školský rok 2019/2020 sa uskutoční od 2.5.2019 do 31.5.2019 v čase od 8:00 do 16:00 hodiny. 

Oznámenie od zriaďovateľa si môžte prečítať tu: Oznámenie MŠ