Darček pre babičky a deduškov 🙂

Milé babičky a milí deduškovia, každý rok pre Vás pripravujeme program k Vášmu sviatku, ktorý je plný básní, piesní, tancov… Tento rok  sa bohužiaľ program nemôže uskutočniť, preto sme sa rozhodli potešiť Vás videom, ktoré pripravili šikovné Včielky z Materskej školy na Bradáčovej ulici.

Veríme, že Vás video zahreje pri srdiečku

a prajeme Vám veľa zdravia a úsmevu na tvári 🙂

Ľúbime Vás…. Vaše vnúčatká 🙂

 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách

pre školský rok 2020/2021. 

Povinnosti zákonného zástupcu 

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 • Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy.
 • Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po
  sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného
  zástupcu o bezinfekčnosti (príloha č. 4). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy
  a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie
  o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
 • Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy. Hračky sa počas daného obdobia do MŠ NENOSIA!!!
 • Odporúča sa aby deti pri pobyte v interiéri a v exteriéri MŠ a EP nosili rúška, výnimku majú deti do 3 rokov.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z MŠ vylúčené.

Pokyny k organizácii výchovy a vzdelávania v MŠ si môžete pozrieť tu: Manuál pre MŠ 12.10.

Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy: Rozhodnutie ministra školstva 12.10.

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v MŠ Bradáčova i jej EP Hoštáky, EP SNP: Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 12.10.2020

Pokyny, upravujúce podmienky MŠ Bradáčova, EP Hoštáky, EP SNP: POKYNY 12.10.2020

Vyhlásenie zákonného zástupcu (príloha č.4.): Vyhlásenie zák.zástupcu 16.9.

Príkazný list  č.10 primátora mesta Myjava: Príkaz primátora č. 10 docx

Oznámenie k opatreniam – pandemická situácia v meste Myjavaoznamenie-30092020150215

Usmernenie a zdôvodnenie regionálnej hygieničky k Verejnej vyhláške: Usmernenie RUVZ TN

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdraviaopatrenia_ruska_29_09 30_09_2020_opatrenie_prevadzky_a_HP

 

Dodržujte prosím zásady ROR (rúško – odstup – ruky)