Oznam

Oznamujeme rodičom Materskej školy, Bradáčova 773/30, Myjava, ktorej súčasťou je EP, Hoštáky 671/12 a EP, SNP 407/1, Myjava, aby si k 30.6.2018 zrušili trvalé príkazy na stravu a školné.

Úhradu školného za letné prázdniny 2018 (júl, august) uskutočniť najneskôr do 25.6.2018 (šeky na úhradu školného sú rozdané).

Úhradu stravného za letné prázdniny 2018 (júl, august) uskutočniť najneskôr do 4.7.2018 (šeky na úhradu stravného budú rozdané 29.6.2018).

 

Zabezpečenie prevádzky materskej školy počas letných prázdnin 2018 (júl, august)

Prevádzka materskej školy a jej Elokovaných pracovísk počas letných prázdnin 2018 bude zabezpečená so súhlasom zriaďovateľa následovne:

Od 2.7.2018 do 31.7.2018 (vrátane) bude otvorená Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava

Od 2.7.2018 do 31.7.2018 (vrátane) bude zatvorené EP, Hoštáky 671/12, Myjava a EP, SNP 407/1, Myjava

Od 1.8.2018 do 31.8.2018 (vrátane) bude otvorené EP, SNP 407/1, Myjava

Od 1.8.2018 do 31.8.2018 (vrátane) bude zatvorená Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava a EP, Hoštáky 671/12, Myjava.

 

Súhlas zriaďovateľa si môžte prečítať tu : Letná prevádzka