Vitajte v našej škôlke!

 


 

Plávanie patrí medzi športy, ktoré najviac a najefektívnejšie rozvíjajú základné funkcie ľudského organizmu. Dodáva deťom pocit istoty a bezpečia, upevňuje zdravie, prináša potešenie a príjemne pôsobí na detský organizmus.

A preto sa deti- predškoláci z našej MŠ Bradáčova a EP SNP v priebehu októbra zúčastnia plaveckého výcviku v Krytej plavárni Myjava. Predškoláci z EP Hoštáky sa plaveckého výcviku zúčastnia na jar/2023. 

Držíme Vám palce, detičky!

 


Naša MŠ Bradáčova sa zapojila do projektu Zelené oči .

Ide o enviromentálny projekt, prostredníctvom ktorého sa deti budú učiť o prírode a vytvárať si pozitívny vzťah k prírode.

Na našom školskom dvore nám vyrastie pestrofrebná lúka a bylinková záhradka, plná usilovných včielok a motýlikov, deti sa budú môcť prechádzať po senzomotorickom prírodnom chodníčku okolo malého jazierka a dokonca sa ocitnú i v lese, kde sa spoznajú s kamarátmi zvieratkami. 

Touto cestou sa chceme veľmi pekne poďakovať našim skvelým rodičom, ktorí sa zapojili do nášho projektu a prišli nám ochotne pomôcť.

♥ ĎAKUJEME ♥

 

Projekt bol podporený v rámci grantového environmentálneho  programu Zelené oči, ktorý tvorí súčasť projektu Zelená župa.