V tejto časti sa dozviete o našej Materskej škole, zamestnancoch, aktivitách, ktoré realizujeme počas šk. roka. Oboznámite sa so Školským vzdelávacím programom, projektmi, ktoré realizujeme.