Akcie školy a tvorivé aktivity :

-Prehliadka detskej piesne „Sláviček“

-Prehliadka dramatickej tvorivosti, prednesu poézie a prózy „Rozprávaj mi Macko Uško“

-Vedomostný kvíz pre predškolákov „Múdre hlávky“

-Školská kalokagatia

-Sánkovačka

-Karneval

-Letecký deň

-Akcie v rámci Svetového dňa mlieka a Svetového dňa výživy – „Zdravá mňamka“

-Deň Zeme

-Deň mojej knižky

-Deň detí

-Hudobné a divadelné predstavenia v Dome kultúry aj v MŠ

-Koncerty ZUŠ

-Fotenie

-Plavecký výcvik

 

Exkurzie:

-Železničná stanica

-Múzeum

-Základná škola

-Mestská knižnica

-Gazdovský dvor (jesenné, adventné a fašiangové prezentácie)

-Hasiči

-Polícia

-Obchod

-Papiernička Petrus Prietrž

-Veterinár

-Stomatológ

 

Turistické a poznávacie vychádzky :

-Pozorovanie prírody (Trnovce, Stará Myjava)

– MiniFarma Lubina

-Rozprávkové Bojnice

-Poznávanie mesta, mestských častí a dominánt mesta

 

Akcie s rodinou :

-Rozlúčka s letom

-Cvičenie rodičia a deti

-Posedenie so starými rodičmi

-Mikulášska besiedka a Vianočné variácie

-Veľkonočné variácie

-Program ku dňu matiek

-Otvorená hodina( učiteľky z 1. ročníka ZŠ, psychologička z CPPPaP, rodičia predškolákov)

-Posedenie ku dňu otcov spojené s konštruovaním dopravných prostriedkov z odpadového materiálu

-Predškolácka opekačka

 

Akcie pre mesto Myjava:

-Vianočné vystúpenie na námestí

-Výstavy detských prác