Plán práce Rady školy 2022/2023:                                      Plán zasadnutí RŠ

Metodické usmernenie pre voľby do Rady školy:                 Metodické usmernenie pre voľby do RADY ŠKOLY

 

Interná smernica na voľbu členov do Rady školy:                Smernica – voľby do RŠ

 

Štatút Rady školy:                                                                     ŠTAT´ÚT RŠ 2023

 

Členovia Rady školy:                                                                Zloženie RŠ