Metodické usmernenie pre voľby do Rady školy:                   Metodické usmernenie pre voľby do RADY ŠKOLY

 

Návrh kandidátov k voľbám do Mestskej školskej rady:          Návrh do MŠR . október 2019

 

Plán zasadnutí Rady školy:                                                     Plán zasadnutí Rady školy pri Materskej škole

 

Interná smernica na voľbu členov do Rady školy:                   Smernica – voľby do RŠ

 

Štatút Rady školy:                                                                    Štatút rady školy pri Materskej škole

 

Členovia Rady školy:                                                                RADA ŠKOLY – zoznam členov