Plán práce Rady školy 2022/2023:                                        PLÁN PRÁCE RŠ 2022-2023

Metodické usmernenie pre voľby do Rady školy:                 Metodické usmernenie pre voľby do RADY ŠKOLY

 

Interná smernica na voľbu členov do Rady školy:                Smernica – voľby do RŠ

 

Štatút Rady školy:                                                                      Štatút rady školy pri Materskej škole

 

Členovia Rady školy:                                                                 RADA ŠKOLY pri Materskej škole