V mesiacoch september, október 2023 bola u detí EP, SNP, potvrdená salmonela.
Podľa výsledkov laboratórnych analýz: zdroj ochorenia z potravín nepochádza z nášho zariadenia – EP, SNP (príloha sken 4).

Sken_20231106 (4)