Oznam zákonným zástupcom triedy Mravčekovia

Na základe odobratej vzorky biologického materiálu formou diagnostického testu u osoby podozrivej z ochorenia COVID-19 bol zistený pozitívny výsledok (antigénnym testom) na koronavírus (SARS-CoV-2) z čeľade Coronaviridae. V predmetnej triede boli identifikované úzke kontakty pozitívneho prípadu ochorenia COVID-19, ktorým sa podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z.. nariaďuje dodržiavať karanténne opatrenia do 27.02.2022 (alebo podľa posúdenia ošetrujúceho všeobecného lekára pre deti a dorast/ všeobecného lekára).

Zápisnica: RUVZ-2022-00831-106 Mravčekovia MŠ SNP, Myjava