„Veselé deti materskej škôlky Hoštáky“

 

                       Vážení rodičia,

                        tak ako každý rok i teraz máte možnosť

                  poukázať svoje 2% dane z príjmov za rok 2022

                do občianskeho združenia našej materskej školy.

  Ako postupovať?

 

Zamestnaný rodič/rodinný príslušník/rodinný priateľ – potrebuje:

 

„Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov“ nájdete tu: potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

„Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov“ nájdete tu: Vyhlasenie2023

 

  1. Zamestnanec požiada zamestnávateľa o „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov“.

 

  1. Zamestnanec vyplní tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“.

 

  1. Zamestnanec zanesie tlačivá  na daňový úrad alebo ich prinesie do do materskej školy.

 

„Potvrdenie“ a „Vyhlásenie“ je možné podať výlučne na predpísaných

(štruktúrovaných) tlačivách priložených na nástenkách alebo na webovej stránke

www.msbradacova.eu v záložke „EP Hoštáky“ – 2%         .

 

Údaje sa vypĺňajú /veľkým/ paličkovým písmom, podľa vzoru na tlačive.

 

Fyzická alebo právnická osoba:

 

Údaje o prijímateľovi:

Občianske združenie

VESELÉ DETI MATERSKEJ ŠKÓLKY HOŠTÁKY

Hoštáky 671/12

90701 Myjava

IČO: 42283744

      

                                                                         V mene detí  Vám ďakujeme.