Prihlášku a žiadosť do Materskej školy, Bradáčova 773/30, Myjava, ktorej súčasťou sú Elokované pracovisko, Hoštáky 671/12, Myjava a Elokované pracovisko, SNP 407/1, Myjava,  si môžete stiahnuť tu:

„Prihláška do MŠ

Prihlášku i žiadosť o prijatie do MŠ je potrebné odovzdať na kmeňovej MŠ, Bradáčova 773/30, Myjava v kancelárii riaditeľky alebo účtovníčky !