Prihlášku a žiadosť do Materskej školy, Bradáčova 773/30, Myjava i jej Elokovaných pracovísk Hoštáky, SNP si môžete stiahnuť tu:

Prihláška

Prihlášku i žiadosť o prijatie do MŠ je potrebné odovzdať na kmeňovej MŠ, Bradáčova 773/30, Myjava v kancelárii riaditeľky alebo účtovníčky !