Podmienky prijímania detí do MŠ si môžte prečítať tu: Podmienky