Údaje občianskeho združenia:
Občianske združenie ,, Veselé deti materskej škôlky Hoštáky“
Hoštáky 671/12
907 01 Myjava
IČO: 422 83 744
DIČ: 20 24 08 61 41
číslo účtu: SK54 0900 0000 0050 5517 2267