LIENKY si na návšteve v Papierničke vyrobili vlastný papier.