Prihlášku do Materskej školy Bradáčova i jej elokovaných pracovísk Hoštáky, SNP si môžete stiahnuť tu:

nova-prihlaska-01-11-2016

ziadost-rodica-prijatie-do-ms-od-1-11-2016-1

Prihlášku i žiadosť o prijatie do MŠ je potrebné odovzdať na kmeňovej MŠ bradáčova 773/30 Myjava v kancelárii riaditeľky alebo referentky účtovníctva !