DOD Štúrova 🙂

 

Pre pani učiteľky z lásky 🙂

 

DOD Viestova 🙂

 

Veľká noc na Gazdovskom dvore 🙂