Naše zúbky 🙂

 

Naše ľudské telo

 

My už vôbec neplačeme, do škôlky radi chodievame 🙂